A cégcsoportról

Environment_Our_Commitment_ContentPage_259x194.jpg

Vállalatunk  társadalmi felelősségvállalási stratégiája (CSR)

A kommunikációs anyagok vezető nemzetközi kereskedőjeként az Antalis hisz abban, hogy fejlődése során figyelembe kell vennie a gazdasági, társadalmi és környezetvédelmi megfontolásokat.

Az Antalis vállalati társadalmi felelősségvállalással kapcsolatos lépései teljes mértékben összhangban vannak a közös stratégiával. Célja, hogy biztosítsa, hogy a Csoport és annak valamennyi tagja vállalja a felelősséget a vállalat gazdasági, társadalomi, etikai és környezetvédelmi kérdésekben tett lépéseiért.

Ezzel a 4 pilléren alapuló politikával az Antalis biztosítja, hogy a cellulóz- és papíripari szektor vezető vállalataként figyelembe veszik a legfőbb, aggodalomra okot adó kérdéseket.

CSR stratégiánk négy pillére:

- Irányítás (CSR politika, üzleti etika).

- Természeti erőforrások (nyomon követhetőség, energia- és vízfelhasználás)

- Emberek (Biztonság, készségek és sokféleség)

- Termékajánlat környezettudatos termékekkel
 

Elkötelezettségünk alátámasztásaként az Antalis országok alkalmazzák a Fenntarthatósági Chartát.  

Irányítás Erőforrások Emberek Termékválaszték

CSR Politika és hálózat 

A csoport arra törekszik, hogy olyan elkötelezett hálózattal valamint erős és megbízható beszámoló folyamatokkal rendelkező CSR politikát alkalmazzon, mely biztosítja, hogy a csoport és minden egyes leányvállalata következetes módon veszi figyelembe a főbb CSR prioritásokat. A politika számszerűsített célokként kerül meghatározásra mind a nyolc kezdeményezés tekintetében. 

Nyomon követhetőség

A csoport felelőssége, hogy biztosítsa, hogy az általunk gyártott vagy értékesített termékek 100%-a felelős módon, nyomon követhetően és legálisan kerül előállításra és értékesítésre. 

Biztonság

A csoport felelőssége, hogy munkatársai részére biztonságos és egészséges munkakörnyezetet biztosítson. Ezért a csoport törekszik arra, hogy a balesetek miatt kieső időt gyáraiban és raktáraiban 30%-kal csökkentse.  

Termékkínálat

A csoportnak a vásárlót tájékoztatnia kell a környezetvédelmi kérdésekről és a termék teljesítményéről.  A csoport felelőssége annak biztosítása, hogy a környezettudatos termékein szereplő környezetvédelmi címkék megbízható információt közvetítsenek a vásárló felé.   

Üzleti etika

A csoport célja, hogy egyértelmű etikai politikát és szabályrendszert kövessen annak érdekében, hogy tiszteletben tartsa a versennyel és korrupcióval kapcsolatos törvényi előírásokat, valamint biztosítsa, hogy minden munkatársa a vonatkozó kérdéseket hiánytalanul ismeri és a témában oktatásban részesül. 

Energia

A csoport és leányvállalatai törekszenek arra, hogy energiafelhasználásukon üzemeik és raktáraik energiahatékonyságának növelése érdekében javítsanak, valamint alternatív energiaforrásokat fejlesszenek ki.  

Készségek és sokféleség

A csoport olyan politikát dolgoz ki, mely segítségével kiaknázhatjuk munkatársaink készségeit és a tudását, valamint erősíthetjük a csoportban fellelhető sokféleséget. 

paperman