Környezetvédelem

ecolabel_logo_119x119.gif

EU Ecolabel

Papírgyártási szabványok: mi a különbség az ökocímkék között?

"A fenntartható termelési folyamatok és ellátási láncok biztosítása az egyik legfontosabb szempont, amire figyelni kell a papír kiválasztásakor. Az ökocímkék tanúsítják a körforgásos gazdasághoz hozzájáruló áruk előállítása során alkalmazott általános fenntartható gyakorlatokat és intézkedéseket. Egyrészt arra szolgálnak, hogy tájékoztassák a fogyasztókat vásárlásaik környezeti hatásairól, másrészt ösztönözzék a termelőket áruik fenntarthatóságának javítására.

A megszerzett tanúsítványok lefedik a teljes ellátási láncunkat a beszerzéstől a gyártásig és igazolják cégként azon törekvésünket, hogy pozitívan járuljunk hozzá szegmensünkhöz, amikor a lineáris gazdaságról a körkörös gazdaságra térünk át.

Megerősítettük a Green Range alapjait, amely a fenntartható papírmegoldások fontos védjegye.

 

EU Ecolabel

  • • Fókusz: a teljes életciklus nyomon követése a nyersanyag kitermelésétől az ártalmatlanításig

    • Földrajzi hatály: Európai Gazdasági Térség (Európai Unió, valamint Izland, Liechtenstein és Norvégia); világszerte elismert

    • Cél: CO₂-kibocsátás csökkentése, kevesebb hulladék

    • Felülvizsgálat: a címke kritériumait 4-5 évente felülvizsgálják; a tanúsítvány megújítása szükséges, ha az új kritériumok a tanúsított termék(ek)re vonatkoznak

    • Harmadik fél tanúsítása


Az EU ökocímke a környezetvédelmi kiválóság címke, amelyet Európa-szerte és világszerte elismertek
és amelyet olyan termékeknek és szolgáltatásoknak ítélnek oda, amelyek teljes életciklusuk során
megfelelnek a magas környezetvédelmi előírásoknak: a nyersanyag kitermelésétől a gyártásig, elosztásig és ártalmatlanításig.

Az 1992-ben létrehozott uniós ökocímke a körforgásos gazdaságot támogatja azáltal, hogy arra ösztönzi a termelőket, hogy kevesebb hulladékot és CO₂-t termeljenek a gyártási folyamat során. A kritériumok arra ösztönzik a vállalatokat, hogy olyan termékeket fejlesszenek ki, amelyek tartósak, valamint könnyen javíthatók és újrahasznosíthatók. Szigorú, harmadik felek ellenőrzésein keresztül érvényesített iránymutatások vannak érvényben a pozitív környezeti hatáshoz hozzájáruló hatékony intézkedések biztosítása érdekében. Sok vállalat az EU ökocímke-kritériumaihoz fordul, hogy útmutatást adjon a környezetbarát legjobb gyakorlatokról termékcsaládja fejlesztése során.


Minden Mondi bevonat nélküli finompapírgyári márkánk rendelkezik EU ökocímke tanúsítvánnyal." - Mondi

Termékajánlatunk: Color Copy Original

Az EU Ecolabel-t elnyerő termékeknek olyan környezetvédelmi elvárásoknak kell megfelelniük, melyek a termék életciklusának minden szakaszát felölelik. A piac hasonló termékeihez képest ez alacsonyabb környezetterhelést, azaz alacsonyabb levegő- és vízszennyezést, csökkentett áramfelhasználást és megnövekedett hulladék-újrahasznosítást jelent.

A nyomtatott papírtermékekre vonatkozó EU Ecolabel elvárásokat hasonlóképpen alakították ki annak érdekében, hogy elismerjék azokat a papírtermékeket, melyek a szigorú környezetvédelmi előírásokkal összhangban készülnek, de ugyanakkor garantálják azt is, hogy a nyomtatott dokumentum újrahasznosítható legyen. 

Az ilyen papír kitűnő eszközzé válik arra, hogy egy vállalat magas fokú környezettudatosságát nyomtatásban is kommunikálja.


Tanúsított termékek

Kizárólag nyomtatási folyamat segítségével megmunkált papírtermékek viselhetik a logót. A nyomtatás mellett a munkafolyamat lehet a késztermék elkészítésének más fázisa is (például hajtás, prégelés és vágás vagy ragasztott kötés, fonalas kötés).

A nyomtatott papírtermékek köre: újságok, hirdetési anyagok és hírlevelek, magazinok, szaklapok, katalógusok, könyvek, szórólapok, brosúrák, poszterek, névjegyek és címkék.

A nyomtatott papír tömegének legalább 90%-ban papírt, kartont vagy papíralapú alapanyagot kell tartalmaznia, illetve a könyveknek, katalógusoknak, kézikönyveknek 80%-ban kell papírt, kartont vagy papíralapú alapanyagot tartalmaznia. Az inzertek, fedőlapok és bármilyen, a nyomtatott késztermék részét képező nyomtatott papírt a nyomtatott papírtermék részének kell tekinteni.


Jelentkezés az EU Ecolabel-re

Az EU Ecolabel követelményei nyomtatott termékekre:

• Telephely-specifikus rész, mely az irányítási folyamatokra vonatkozik;
• Termék-specifikus rész, mely az EU Ecolabel licenc érvényessége alatt változhat (példák: papíralapanyag, a nyomtatáshoz használt segédanyagok, a nyomtatott papírtermék mázolása és bevonatai vagy a termelt papírhulladék mennyisége.)

Az EU Ecolabel nyomtatott papírokra vonatkozó követelményei a termék környezeti hatásait célozzák a különböző gyártási fázisokban, és meghatározzák az alapanyagra, a tiltott vagy korlátozott anyagok használatára, a víz- és levegőszennyezésre, hulladékkezelésre és újrahasznosíthatóságra, energiafelhasználásra, minőségi előírásokra, információközlésre és oktatásokra vonatkozó előírásokat.

A pályázónak egy dossziét kell összeállítania, mely tartalmazza a termékkel kapcsolatos összes vonatkozó adatot és a gyártó EU Ecolabel-lel kapcsolatos nyilatkozatát, valamint a termékre vonatkozó minden előírást tartalmazó dokumentációt. Az összes dokumentumot a jelentkezéssel együtt el kell küldeni az illetékes testület számára.

A pályázat kézhezvételét követően a testület megvizsgálja a közvetlenül a szállítóktól beérkezett, dokumentációt tartalmazó dossziét. A testületnek szükség esetén joga van további információt bekérnie.


Ki pályázhat az EU Ecolabel-re?


Gyártók, importőrök, szolgáltatók, kis- és nagykereskedők adhatják be EU Ecolabel jelentkezésüket. Lehetséges pályázók: kiadók, szerkesztőségek, könyvértékesítők, nyomdák, reklám/PR ügynökségek, magánvállalkozások és közintézmények.

A nyomtatott papírtermékekre megítélt EU Ecolabel licenc nem adható nyomdai szolgáltatást nyújtó vállalatnak vagy nyomdának.

A nyomtatott termékekre vonatkozó pályázat a következő termékekre nyújtható be:

• Egy adott nyomtatott termék – márkanévvel azonosítva (pl. XXX magazin), vagy

• Egy adott termékkategória (pl. magazinok, brosúrák, könyvek, újságok). Ebben az esetben a termékkategóriát a lehető legpontosabban kell meghatározni (pl. magazinok, ragasztott, X-Y formátum, A-B oldal).
További információért kattintson
 ide.

paperman