Adatvédelem – ügyfél és harmadik fél

 

Hatályos: 2020. május

 

Tartalom

1. Kik vagyunk?

2. Kikre vonatkozik az adatvédelmi leírás?

3. Milyen információkat tartalmaz?

4. Milyen információkat gyűjtünk és hogyan használjuk fel azokat?

5. Nemzetközi adatátadás

6. Nyilvánosságra hozás

7. Szolgáltatók

8. Az információk naprakészen tartása

9. Visszatartás

10. Az Ön jogai

 

 

1. KIK VAGYUNK?

Az Antalis International (“ANTALIS”) francia részvénytársaság. Regisztrációs száma: 410 336 069 (Registre du Commerce et des Sociétés of Nanterre), székhelye: 8 rue de Seine, 92100 Boulogne-Billancourt (Franciaország)

Az ANTALIS Csoport vezető papírkereskedő, valamint csomagolási és vizuális kommunikációs megoldások értékesítője Európában és az Egyesült Államok kivételével a világon. Az ANTALIS Csoport az egyetlen cég a szektorban, mely leányvállalatai révén 43 országban van jelen. Az ANTALIS Csoport az egyik legkiterjedtebb és legszerteágazóbb termékskálával rendelkezik a piacon, ügyfeleinek magas színvonalú szolgáltatást nyújt a személyre szabott megoldások, szakértelem és logisztika terén, főként 123 elosztóközpontjának segítségével, szerte a világon.

 

Az Antalis-szal a következő honlapon található információk segítségével léphet kapcsolatba:  www.antalis.com 

 

Az ANTALIS elkötelezett aziránt, hogy ügyfelei s üzletfelei személyes információit felelős módon gyűjtse, tárolja és használja. Az Európai Unió és mások adatvédelmi törvényei szigorú feltételeket szabnak az Antalis számára.

 

Az ANTALIS, Viselkedési Kódexében saját maga és a Csoport számára nyilatkozatot fogalmazott meg, mellyel a Csoport minden személy alapvető és elidegeníthetetlen jogaként ismeri el magánéletének és személyes adatainak védelmét, elkötelezett a szükséges folyamatok fenntartásában annak érdekében, hogy tevékenysége során a személyes adatok begyűjtése és feldolgozása a hatályos törvényeknek megfelelően történjen, az egyének, a biztonság és az információk bizalmas voltának tiszteletben tartásával. További információkat itt talál:   www.antalis.com .

 

Az ANTALIS Csoport az EU Személyes Adatvédelemről szóló 2016/679 Szabályzatával összhangban frissíti folyamatait: belső adatvédelmi programot alakít ki, hogy a teljes Antalis Csoportra érvényes következetes szabvány váljon alkalmazhatóvá a személyes adatok gyűjtése, felhasználása és kezelése során.

 

Az Ön személyes adatainak tekintetében az adatkezelő az ANTALIS Vállalat vagy vállalatok, melyekkel kapcsolatba lép és/vagy az Antalis (továbbiakban Antalis).

 

Az adatkezelési útmutató leírja, hogyan gyűjtjük, használjuk és hozzuk nyilvánosságra az ügyfelekről, szállítókról, részvényesekről és egyéb üzleti és vállalati kapcsolatokról szóló információkat és összefoglalja azokat a jogokat, melyek saját személyes információival kapcsolatban megilletik Önt. Kérjük, figyelmesen olvassa el!

 

 

2. KIRE VONATKOZIK AZ ADATVÉDELMI LEÍRÁS?

 

Ügyfelek

A leírás vonatkozik minden egyéni ügyfelünkre, beleértve a lehetséges ügyfeleket is. Minden olyan személyes információt lefed, melyek ügyfélszerző és -megtartó folyamataink, valamint szerződések megszűnése során és az ügyfelekkel tartott kapcsolatok keretében tudomásunkra jutottak.

Vonatkozik továbbá az olyan személyes információkra is, melyeket ügyfél-cégektől szereztünk be, termék vagy szolgáltatás részeként. Ilyen esetekben fő ügyfélkapcsolatunk felelős azért, hogy minden érintett személy tudomására hozza, hogy személyes adatait velünk közli, valamint tájékoztassa az információ felhasználásának céljáról, például ennek a leírásnak a bemutatásával. 

 

Részvényesek

A fenti leírás vonatkozik az összes részvényesre is.

 

Szállítók

A fenti leírás vonatkozik az összes szállítóra is.

 

Üzleti kapcsolatok

A fentiek mellett a leírás olyan személyek személyes információira is vonatkozik, akik nem jelenlegi vagy volt ügyfelei az Antalisnak, de feliratkoztak az Antalisnál információszerzés céljából, például email kampányokra vagy kiadványokra vagy az ANTALIS által szervezett eseményeken részt vesznek (egyedül vagy partnerszervezetek révén).

 

Egyéb kapcsolatok

A leírás vonatkozik minden olyan személyre is, akivel az ANTALIS üzleti szerződést kötött üzletmenete során: pl. ügynökök, egyéb érintettek vagy más felek.

 

 

3. MILYEN INFORMÁCIÓKAT TARTALMAZ?

 

Az adatvédelmi leírásban a „személyes információ” minden olyan (elektronikus vagy írott) információt jelent, mely közvetve vagy közvetlenül azonosítható, különösen név, azonosítószám, elhelyezkedés, online azonosító vagy fizikai, pszichológiai, genetikai, mentális, anyagi, kulturális vagy társadalmi alapon azonosítható.

 

A személyes információk olyan speciális kategóriáit is tartalmazza („speciális kategória-adatok”), melyek alapján meghatározható vagy kikövetkeztethető egy adott személy faji vagy etnikai hovatartozása, politikai véleménye, vallási vagy más hasonló természetű meggyőződése, szakszervezeti tagsága, fizikai vagy mentális egészségi állapota (beleértve a biometrikus és genetikai adatokat), szexuális életvitele/orientációja vagy jogi adatai ( ideértve a tényleges vagy állítólagos bűnügyi eljárásokat és bármilyen ítéletet vagy büntetést).

 

Az ANTALIS csak akkor gyűjti a speciális adatokat, ha azok az alább részletezett célok egyikéhez szükségesek. További információ arról, hogy mikor lehet mér erre szükség a „Milyen információkat gyűjtünk és hogyan használjuk fel azokat?” c. 4. részben található.

 

4. MILYEN INFORMÁCIÓKAT GYŰJTÜNK ÉS HOGYAN HASZNÁLJUK FEL AZOKAT?

 

Az ANTALIS a személyes adatokat többféle célra használhatja, ahogy az alább leírásra kerül.

 

Az ANTALIS elkötelezett aziránt, hogy kizárólag a termékek és szolgáltatások nyújtásához szükséges személyes adatokat gyűjti és használja fel: üzletfeleivel kapcsolatok kialakítására és/vagy fenntartására, valamint a termékekről és szolgáltatásokról szóló információk és az érdeklődésre számot tartó eseményekről való tájékoztatók eljuttatására és/vagy melyeknek kézhezvételi szándékát a címzett előzőleg megerősítette.

További részletekért a célokról, a begyűjtött információkról, az információforrásokról és az ANTALIS által igénybe vett jogi támogatásról küldjön emailt ide: GDPR_HU@ANTALIS.com;

 

Bizonyos esetekben kötelező a személyes adatok szolgáltatása az ANTALIS részére annak érdekében, hogy termékeinket és szolgáltatásainkat eljuttathassuk Önnek (vagy munkaadójának), kapcsolatba léphessünk Önnel vagy teljesítsük az ANTALIS törvényi kötelezettségeit.

 

Azonosítás, Érdekütközés, Pénzmosás és egyéb Ellenőrzések

 

Az ANTALIS többféle információt gyűjt ügyfeleiről és ügyfélkapcsolatairól az ügyfelek megismerése érdekében, amit nevezhetünk „Ismerd ügyfeled” vagy „ismerd szállítód” stratégiának is. Az ellenőrzések az alábbiakra terjedhetnek ki:

 • Azonosítás: név és cím ellenőrzése      
 • Vállalati és egyéb jogi egységek tulajdonviszonyának azonosítása
 • Érdekütközés: más ügyfelekkel fellépő érdekütközés elkerülése
 • Pénzmosás-, bűn- és terrorfinanszírozási ellenőrzések
 • Politikai szempontból kitett személyek ellenőrzése: jelentős kormányzati, törvényhozási, bírósági, központi banki, követségi szereplők, a fegyveres erők és állami vállalatok tagjai, beleértve a családtagokat és közeli munkatársakat
 • Kormányzati szankciók
 • Bennfentes kereskedelem

 

Ezeket az ellenőrzéseket jogi, szabályozási vagy üzleti okokból végezzük és szükséges lehet többször megismételni a szerződés hatálya alatt. Fontos, hogy minden szükséges információt és dokumentumot megadjon, ellenkező esetben az hatással lehet az általunk értékesített termékeikre és szolgáltatásokra.

 

Harmadik felet is igénybe vehetünk ezeknek az információknak a beszerzése érdekében. Részletekért írjon a következő email címre: GDPR_HU@ANTALIS.com;

 

Termékek és szolgáltatások értékesítése

 

Az ANTALIS gyűjthet vagy létrehozhat Önről egyéb adatokat is a szerződés teljesítése során termékeinek vagy szolgáltatásainak értékesítése érdekében.

 

Az alábbi személyes információkat is felhasználhatjuk:

 • Kapcsolattartás
 • Könyvelési és adócélok
 • Marketing és üzletfejlesztés
 • Az ANTALIS törvényi előírásainak való megfelelés
 • Törvényi jogok kialakítása, gyakorlása és védelme
 • Bűnmegelőzés és -felderítés
 • Nyilvántartási és statisztikai célok

 

Egyéb üzleti kapcsolatok

 

Az ANTALIS-szal folytatott üzleti kapcsolata részeként gyűjthetünk vagy létrehozhatunk Önről adatokat. Ezeket a személyes adatokat kapcsolattartásra, szerződéseink fenntartására, könyvelési és adózási célokra, valamint a törvényi előírások betartására használjuk fel.

 

Megoszthatjuk személyes adatait harmadik féllel, ha üzletrészt vagy eszközt értékesítünk vagy vásárlunk, mely esetben a vevő vagy eladó valamint tanácsadóik számára ki kell adnunk az üzletrésszel vagy eszközzel kapcsolatos személyes adatokat. Ha a vállalat vagy a vállalat összes eszköze harmadik fél vagy csoport egy cége tulajdonába kerül, a birtokunkban lévő személyes adatok átadásra kerülnek.

 

A telephelyen begyűjtött információk

 

Ha telephelyünkre látogat, felvétel készülhet önről az ANTALIS vagy a telephelyet kezelő által üzemeltetett CCTV rendszereken. A beléptető rendszerek is rögzíthetik a belépés és kilépés helyét, idejét és dátumát.

 

Kommunikáció

 

A törvény által engedélyezett módokon az ANTALIS rögzítheti és/vagy figyelemmel kísérheti a bejövő és kimenő telefonhívásokat, az ANTALIS hálózatán átmenő elektronikus kommunikációt az üzletmenet védelme érdekében és az irányelveknek és jogi követelményeknek való megfelelőség érdekében. Az ilyen felvételek készítése és/vagy megfigyelés jogszerű üzleti célok érdekében történik és összhangban áll a vonatkozó törvényekkel és szabályozásokkal. A célok az alábbiak lehetnek:

 • Tények rögzítése (hangüzenetek szöveggé alakításával)
 • Az ANTALIS irányelveinek és eljárásainak való megfelelés kialakítása
 • A vonatkozó törvényeknek és előírásoknak való megfelelőség
 • Bűnmegelőzés és -észlelés
 • Az ANTALIS hálózatainak és rendszereinek hatékony használata

 

A hatékony kommunikáció érdekében a levelezések és dokumentumküldések titkosítás nélkül történnek. Ne felejtse el, hogy ez nem a kommunikáció garantáltan biztonságos módja és nem vonatkoznak rá kézbesítési szabványok sem! Ha szeretne titkosított emailt használni, keresse az ANTALIS kapcsolattartóját.

 

Marketing és üzletfejlesztés

 

Az ANTALIS marketing és üzletfejlesztési célokra gyűjt információt általános ügyfélkapcsolati adminisztrációjának részeként. Használhatunk egyes személyes információkat ügyfél-megvendégelési céllal is, így rögzíthetjük érdeklődési köreit és preferenciáit.

 

Használhatjuk személyes adatait emailen vagy postán küldött információk célba juttatásához vagy ugyanerre a célra használhatjuk a közösségi médiát, a hálózatokat termékeinkről vagy szolgáltatásainkról, az iparági fejlesztésekről szóló információk, brossúrák, sajtóközlemények, szemináriumra vagy előadásra szóló meghívók kiküldésére is. A honlapra történő regisztráció alkalmával kiválaszthatja az érdeklődésének megfelelő területeket és témákat. Preferenciáit bármikor frissítheti vagy le is iratkozhat. További információért olvassa el a 11. fejezetet „Az Ön jogai”.

 

Események

 

Ha az ANTALIS által vagy részvételével szervezett eseményen vesz részt, a regisztráció során gyűjtünk adatokat Önről. Az adatok tartalmazhatják az étkezési szokásokat, az egészségi állapotot vagy korlátokat, melyek befolyással lehetnek az eseményen való részvételére. Ha az eseményt partnerrel közösen rendezzük vagy külső helyszínen kerül megrendezésre, előfordulhat, hogy személyes adatait meg kell osztanunk partnerünkkel, az esemény szervezőjével vagy a helyszínnel. Csak a minimálisan szükséges információkat osztjuk meg a partnerszervezettel, akik felelősek azért, hogy tájékoztassák Önt bármilyen további marketingtevékenységről vagy megszerezzék hozzájárulásukat, ha szükséges.

 

Sütik

 

Ha honlapjainkat használja, kérjük vegye figyelembe, hogy azok sütiket és egyéb webforgalom elemző eszközöket használnak (pl. Pixel Tracking, Google Analytics, stb.). Kattintson ide  a cookie-felhasználásával kapcsolatban többet szeretne megtudni vagy lépjen kapcsolatba velünk a GDPR_HU@ANTALIS.com; címen!

 

5. NEMZETKÖZI ADATÁTADÁS

 

Az ANTALIS globálisan működő nemzetközi csoport. A legtöbb nemzetközi vállalkozáshoz hasonlóan az ANTALIS bizonyos központosított ügyfél adminisztrációs aspektusokkal és nyilvántartás kezeléssel rendelkezik az Európai Unión belül. Ahol a projektek egynél több jogalkotói területre terjednek ki, az információkat az ANTALIS-on belül a projekten dolgozó összes egységnek hozzáférhetővé kell tenni. Ennek eredményeképpen a személyes információkat a származási országon kívülre is eljuttathatjuk (idetartoznak az Európai Gazdasági Térségen kívüli területek is), és azokat az ANTALIS globális szinten kezelheti.

 

Az ANTALIS minden szükséges biztonsági és jogi elővigyázatosságot megtesz a birtokába jutott és az ANTALIS-on belül átadott személyes információk biztonsága és integritása érdekében a vonatkozó Európai Adatvédelmi Törvényeknek megfelelően, ugyanazon személyes adatvédelmi szabványok figyelembevételével. A személyes információk így ugyanolyan védelemben részesülnek, tekintet nélkül arra, hogy az ANTALIS-on belül hol helyezkednek el.

 

A személyes információkhoz az ANTALIS szolgáltatói is hozzáférhetnek, akik más jogalkotói területen helyezkednek el. További információt a 7. pontban talál (Szolgáltatók).

 

6. NYILVÁNOSSÁGRA HOZÁS

 

Az ANTALIS nyilvánosságra hozhatja a személyes adatokat, ha (i) a felsorolt célokat szolgálja, az ANTALIS-on belül is, (ii) vonatkozó törvény kötelezi erre, (iii) átszervezés vagy összevonás esetén, (iv) ha úgy gondoljuk, hogy a nyilvánosságra hozatal a szerződés érvényesítése érdekében szükséges vagy másként védi az ANTALIS jogait, tulajdonát és biztonságát, (v) jogi eljárás, bírósági végzés vagy más jogi kötelezettség esetén vagy törvényességi vagy kormányvizsgálat esetén vagy (vi) az Ön beleegyezésével.

 

Szeretnénk különösen felhívni a figyelmet arra, hogy bizonyos területeken az ANTALIS törvényi kötelessége, hogy a gyanús tranzakciókat vagy egyéb tevékenységeket a hatóságoknak jelentse a pénzmosás-, terrorizmusfinanszírozás-, bennfentes kereskedelem-ellenes rendelkezések értelmében. Az ANTALIS jelentheti a rendőrség vagy egyéb hatóság felé, ha gyaníthatóan jogellenes tevékenységre bukkan. Önt erről nem tájékoztathatjuk.

 

Az ügyfelek, üzletfelek személyes információt az alábbi testületeknek adhatjuk át:

 • Adó- és vámhivatal
 • Szabályozótestületek
 • Tőzsdei és nyilvántartó hatóságok
 • Vállalatvezetők és részvényesek nyilvántartása
 • Személyazonosító szolgáltatások
 • Hitelreferencia ügynökségek
 • Bíróságok, rendőrség és egyéb hatóságok
 • Kormányhivatalok és -ügynökségek
 • Könyvvizsgálók és tanácsadók (beleértve a biztosítókat is)

 

Az ANTALIS minden tőle telhetőt megtesz azért, hogy a lehető legkevesebb személyes információt hozza nyilvánosságra.

 

 

7. SZOLGÁLTATÓK

 

Az ANTALIS számára szolgáltatást nyújtó harmadik fél („alvállalkozó”): Az ANTALIS az alvállalkozókkal a vonatkozó adatvédelmi törvényeknek megfelelő szerződéseket köt. Az alvállalkozók kötelesek a személyes adatok védelmére intézkedéseket hozni és tilos számukra az ANTALIS utasításaival ellentétes módon a személyes adatok felhasználása.

 

Az ANTALIS nevében személyes adatokat feldolgozó alvállalkozó székhelye lehet Európában vagy bárhol a világban. Az ANTALIS biztosítja, hogy alvállalkozói betartják a vonatkozó jogi előírásokat akkor is, ha a személyes adatok nem abban az országban kerülnek felhasználásra, ahol azokat begyűjtötték. Az Európai Gazdasági Térségben gyűjtött adatokra vonatkozóan az ANTALIS elvárja, hogy alvállalkozói a vonatkozó európai adatvédelmi törvényeknek megfelelően járjanak el az adatok átadása tekintetében.

 

 

Ha az alvállalkozókkal kapcsolatos további információkra kíváncsi, küldjön emailt az adatvédelmi felelősnek itt: GDPR_HU@ANTALIS.com

 

 

 

8. AZ INFORMÁCIÓK NAPRAKÉSZEN TARTÁSA

 

Az ANTALIS minden erőfeszítést megtesz az általa tárolt személyes adatok pontosságának és teljességének biztosítása érdekében. Annak elősegítésére, hogy a legnaprakészebb információval rendelkezzünk, fontos, hogy tájékoztasson minket bármilyen, az elérhetőségeiben vagy személyes adataiban bekövetkező változásról. Keresse kapcsolattartóját vagy azt a személyt, akivel általában az ANTALIS-nál kapcsolatban áll! A globális adatvédelmi felelőst további információért itt érheti el: GDPR_HU@ANTALIS.com

 

 

9. VISSZATARTÁS

 

Az ANTALIS csak a szükséges ideig tartja meg személyes információit, a fenti 4. pontban leírt céloknak megfelelően: A begyűjtött információk és használatuk. Ne feledje, hogy az információk megtartásának ideje változhat a törvényeknek megfelelően! A személyes adatokat általában minimum 2 évig tartják meg és az adott törvényektől függően a megtartási idő változhat.

 

Visszatarthatjuk az információkat törvényi jogaink kialakítása, gyakorlása vagy védelme érdekében és archiválási célokra. Ahol lehetséges és kivitelezhető, a személyes információkat névtelenül semmisítjük meg, helyettesítjük vagy blokkoljuk azokat az adatokat, melyek alapján személyes azonosításra nyílhat lehetőség.

 

 

A globális adatvédelmi felelőst további információért itt érheti el: GDPR_HU@ANTALIS.com

 

10. AZ ÖN JOGAI

 

Személyes adataival kapcsolatban az alábbi jogok illetik meg:

 • az ANTALIS által Önről nyilvántartott adatokhoz való hozzáférés;
 • a személyes adatok javítása, ha azok helytelenek vagy hiányosak;
 • marketinganyagokról való leiratkozás bármikor;
 • bizonyos esetekben és a vonatkozó törvényeknek megfelelően az információk korlátozásának joga vagy feldolgozásának tilalma vagy az információk törlésének kérelme;
 • bizonyos esetekben és a vonatkozó törvényeknek megfelelően az ANTALIS által tárolt információk másolatának kérése strukturált, általánosan használt és géppel olvasható formátumban („adathordozhatóság”)
 • ha önkéntesen járult hozzá adatai használatához vagy abba máshogy egyezett bele, jogosult beleegyezését visszavonni;
 • jogosult az Adatvédelmi Hatósághoz fordulni (lsd alább)

 

Ha szeretne élni jogaival, a globális adatvédelmi felelőst itt érheti el: GDPR_HU@ANTALIS.com

 

Email és elektronikus kommunikáció direkt marketing célokra

 

Ha profilt hoz létre vagy először regisztrál nálunk, az ANTALIS megkérdezi, hogy szeretne-e marketing és kereskedelmi anyagokat kapni. Ahhoz, hogy az ANTALIS-tól információkat kapjon, kattintson a „Beleegyezem, hogy az ANTALIS, annak bármely vállalata és hivatalos disztribútorai marketing/kereskedelmi információkat küldjön számomra emailen vagy elektronikus kommunikáció által” ikonra. Ha nem szeretne információkat kapni, hagyja üresen a mezőt.

 

BELEEGYEZÉS:  Ha beleegyezett abba, hogy az ANTALIS információkat küldjön Önnek, akkor az ANTALIS-nak lehetősége lesz arra, hogy digitális vagy nyomtatott marketing/kereskedelmi információt küldjön, pl.: termékinformáció, kereskedelmi ajánlat, információ eseményről, információ projektről, meghívás..

 

DUPLA BELEEGYEZÉS:  Ha beleegyezett abba, hogy az ANTALIS információkat küldjön önnek, emailt kap, melyben arra kérjük, kattintson egy linkre a megerősítés céljából, hogy szeretne az ANTALISTÓL, az ANTALIS vállalataitól vagy hivatalos disztribútoraitól emailen marketing/kereskedelmi információkat vagy ajánlatokat kapni.

 

Leiratkozáshoz lépjen be a profiljába az ANTALIS honlapon és hagyja üresen a mezőt vagy kattintson a leiratkozás linkre, amely az ANTALIS által küldött emailben van vagy küldjön emailt az ANTALIS globális adatvédelmi felelősének itt: GDPR_HU@ANTALIS.com

 

Mi van, ha még nincs 16 éves?

 

Ha Ön még nincs 16 éves, kérjen engedélyt a szüleitől vagy jogi képviselőjétől, mielőtt megosztja velünk személyes adatait. 16 év alattiak nem oszthatják meg felhatalmazás nélkül személyes adataikat.

 

Panaszbenyújtás

 

Ha válaszunkkal nem elégedett vagy úgy véli, nem a törvényeknek megfelelő módon kezeljük az adatait, panasszal fordulhat a Nemzeti Adatvédelmi Hatósághoz.

 

Kiegészítések a leíráshoz

 

Az Adatvédelmi Leírást 2020. májusában frissíttettük. Időnként módosíthatjuk szükség szerint, az aktuális adatvédelmi törvényeknek megfelelően. Esetenként hasznos lehet újraolvasni. Az esetleges változások a honlapon való megjelenés dátumától érvényesek.

 

Kérdések

Kérdés esetén küldjön emailt az ANTALIS globális adatvédelmi felelősének itt: GDPR_HU@ANTALIS.com