Használati feltételek

Jognyilatkozat

Ezt a honlapot [www.antalis.hu] szerkeszti:

[Antalis Hungary Kft, Szolnok, Újszászi út 5. 5000, cgj.: 16 09 004694 (a továbbiakban « ANTALIS »)]

A szerkesztő képviselői:

Mikulcza Gábor, Arkadiusz Gatkiewicz, Christope Hunaut

Hosting: SOGETI FRANCE,  “Société par Actions Simplifiée” ,a francia törvények értelmében létező cég, amelynek székhelye a rue du Gouverneur Général Eboué 24, 92130 Issy-les-Moulineaux (Franciaország), 479 942 583 számon van bejegyezve és igazgatói minőségében Christophe Bonnard képviseli.

 

Kötelező érvény

A honlapon való böngészés során a felhasználó feltétel nélkül elfogadja a Felhasználási Feltételeket, beleértve a jognyilatkozatot és a felelősségkorlátozásra vonatkozó kitételeket. A Felhasználási Feltételek célja azon általános szabályok meghatározása, melyek alapján az Antalis hozzáférést enged a honlaphoz a felhasználók részére.

A jelenleg online elérhető általános felhasználási feltételek kizárólagos érvénnyel bírnak a honlap használata során addig, amíg azokat új verzió nem váltja fel.

Meghatározások

[Antalis Hungary Kft, Szolnok, Újszászi út 5. 5000, cgj.: 16 09 004694 (a továbbiakban « ANTALIS »)]

Hosting: SOGETI FRANCE, a “Société par Actions Simplifiée” franciaország törvényei szerint bejegyezve 24, rue du Gouverneur Général Eboué, 92130 Issy-les-Moulineaux (France), cégjegyzékszám 479 942 583, képviselő: Christophe Bonnard, mint ügyvezető igazgató.

"Honlap”:[antalis.hu]

"Szolgáltatások" a honlapon elérhető szolgáltatások.

"Felhasználó" bármely olyan személy, aki a honlapot vagy a honlap által nyújtott szolgáltatások bármelyikét igénybe veszi.

"Tag" a honlapon azonosított bármely felhasználó.

"Azonosító" a Felhasználó azonosításához szükséges információ, mely a Tagok részére fenntartott területekhez való hozzáférésre ad jogosultságot.

"Jelszó" bizalmas információ, mely az Azonosítóval együtt alkalmazva lehetővé teszi a Felhasználó számára, hogy azonosítsa magát.

“Külső hivatkozás” bármilyen harmadik fél honlapja vagy külső Internetes forrás, mely a honlapra van linkelve és melyet az Antalis nem ellenőriz, így nem is vállal érte felelősséget.

A Honlap célja

A honlap célja, hogy a Felhasználókat regisztrációt követően az Antalis termékeivel és szolgáltatásaival kapcsolatban információkkal, online katalógussal, online keresőeszközzel és a termékek online beszerzési lehetőségével lássa el, valamint hozzáférést ad a hírekhez és a GYIK-hez.

A honlap kizárólag szakmai célokat szolgál

Ez a honlap kizárólag szakmai célokra van fenntartva és határozottan kizár bármilyen egyéb felhasználást, beleértve az ügyfélként való hozzáférést.

A honlap használatával a Felhasználó kijelenti és garantálja, hogy kizárólag szakmai célok vezérlik és a törvény által adott lehetőségeken belül nem él a vevő jogainak védelmével a honlap használata tekintetében.

Amennyiben Ön Vevő, vásárláshoz kapcsolódó tevékenységet végeznie a honlapon, vagy a honlapon publikált bármely információn alapuló tevékenységet végeznie tilos. Amennyiben a figyelmeztetés ellenére a Felhasználási Feltételeket megszegi, azt saját kockázatára teszi és az Antalis semmilyen felelősséget nem vállal ebben a tekintetben.

A honlap kezelése

A honlap megfelelő kezelése érdekében az Antalis bármikor megteheti az alábbiakat:

 • A honlaphoz vagy bármely részéhez való hozzáférést felfüggesztheti, megszakíthatja vagy korlátozhatja, a hozzáférést visszatarthatja egy adott felhasználói csoport számára,
 • Törölhet bármely információt, mely a honlap működését zavarja vagy nem felel meg a nemzeti és nemzetközi jogszabályoknak és rendelkezéseknek vagy nem megfelelő illetve jogszerűtlen,
 • A honlapot frissítés céljából felfüggesztheti.

Szellemi tulajdon

Minden védjegy, fénykép, szöveg, hozzászólás, illusztráció, mozgó vagy álló kép, videó, hang, beleértve azokat az applikációkat, melyek a honlap működését segítik elő, valamint általánosságban minden olyan elem, mely a honlapon reprodukálásra és használatra kerül, szellemi jogvédelem alatt állnak.

Ezek maradéktalanul és teljes mértékben az Antalis és partnerei tulajdona és azok másolása, bemutatása, felhasználása vagy alkalmazása bármilyen formában, részben vagy egészben az Antalis előzetes írásbeli beleegyezése nélkül szigorúan tilos. Amennyiben az Antalis nem tesz azonnali jogi lépéseket jogosulatlan felhasználás esetén, az nem jelenti a jogosulatlan felhasználás jóváhagyását és a jogi eljárástól való elállást.

Külső hivatkozások

A honlap tartalmazhat harmadik fél honlapjára vagy külső Internetes forrásokra mutató linkeket (külső hivatkozások). Az Antalis nem ellenőrzi és nem tudja ellenőrizni a külső hivatkozásokat, ezért az Antalis nem vállal felelősséget a külső hivatkozásokért, azok tartalmáért, hirdetésekért, termékekért, szolgáltatásokért és bármilyen más, a harmadik fél honlapján és külső forrásokon elérhető tartalmakért.

Az Antalis ezen felül nem vállal felelősséget bármilyen, a külső hivatkozások tartalmából, ott szereplő árukból és szolgáltatásokból eredő károkért.

Jognyilatkozat

Az Antalis minden észszerű lépést megtesz annak érdekében, hogy pontos és naprakész információkkal szolgáljon a honlapon és fenntartja a jogot, hogy előzetes értesítés nélkül a honlap tartalmát módosítsa. Az Antalis nem garantálja a honlapon megjelenő olyan információk pontosságát vagy teljességét, melyek közvetve vagy közvetlenül külső hivatkozást vagy egyéb elektronikus linket tartalmaznak.

A Felhasználó felelőssége, hogy az információk pontosságáról saját eszközeivel meggyőződjön, akár az Antalissal való közvetlen kapcsolatfelvétel során is.

A fentiek alapján az Antalis nem vállal felelősséget az alábbiakért:

 • a honlap tartalmának pontatlanságaiért vagy hiányosságaiért
 • a honlaphoz való sikertelen hozzáférését
 • bugokért
 • a honlap tartalmához köthető hibákért
 • harmadik fél általi jogosulatlan hozzáférés során, a honlapon elérhető megváltozott információkból eredő károkért
 • a honlap tartalmának jogosulatlan vagy törvénytelen megváltoztatásából eredő károkért
 • általánosságban bármilyen közvetlen vagy közvetett kárért, tekintet nélkül annak okára, eredetére, természetére vagy következményeire, mely a honlaphoz való hozzáférésből vagy a hozzáférés akadályoztatásából és/vagy a honlapon közvetve vagy közvetlenül elérhető információkból ered.

 

Az Antalis nem vállal felelősséget bármely olyan veszteségért vagy kárért, melyet vírus, szolgáltatásbénító támadás vagy bármely egyéb káros anyagért, mely a számítógépet, számítógépes programokat, adatokat vagy bármilyen más szellemi tulajdont a honlap használata során károsíthat, vagy a honlapról letöltött tartalomból, harmadik fél honlapjáról vagy egyéb, a honlaphoz köthető külső internetes forrásból ered.

Az Antalis kizár mindennemű felelősséget harmadik fél honlapján vagy egyéb külső internetes forrásokon található, a honlapra linkelt tartalmak vonatkozásában. Az ilyen linkekhez az Antalis nem adta támogatását. Az Antalis kizár mindennemű felelősséget a honlapra linkelt harmadik fél honlapjának vagy egyéb külső internetes forrásoknak használatából eredő károk vonatkozásában.

Személyes adatok védelme

A Felhasználó által a honlapon megadott bármely személyes adatot az Antalis az Európai Parlament és Európa Tanács (UE) 2016/679 sz., 2016. április 27-én kiadott adatvédelmi rendelkezésének betartásával gyűjti be és dolgozza fel. További információért olvassa el Adatvédelmi irányelveinket (link) és Sütikre vonatkozó irányelveinket (link), melyet megtalálhatók a honlapon.

a. IT biztonság a honlapon:

Az Antalis vállalja, hogy megfelelő intézkedéseket hoz a Felhasználó által a honlapon megadott személyes adatainak védelme érdekében és annak megelőzésére, hogy azokat torzítsák, károsítsák, megsemmisítsék vagy illetéktelen harmadik fél részére hozzáférhetővé tegyék. A Felhasználó által rendelkezésre bocsátott személyes adatokat biztonságos szervereken, különösen a Host szerverén tároljuk.

Mindazonáltal a személyes adatok interneten való közvetítésében, az interneten elküldött adatforgalomban rejlő kockázatokat az Antalis nem tudja teljes mértékben kiküszöbölni, ezért az Antalis felhívja a Felhasználók figyelmét a potenciális kockázatokra, melyek a honlap használata során felmerülhetnek és javasolja, hogy a Felhasználók tegyenek meg minden intézkedést saját biztonságuk védelmében az interneten való böngészés során (pl. frissített hardver és szoftver használata, naprakész vírusirtó, adatbiztonsági intézkedések az azonosítók és jelszavak védelmére, stb.). Az azonosító és jelszó kezelése a Felhasználó kizárólagos felelőssége.

b. IT biztonság a honlapra linkelt harmadik fél honlapján vagy külső interenetes forrásokon (külső források):

A Felhasználók által megadott személyes adatok kezelése és biztonsága a honlapra linkelt harmadik fél honlapján vagy külső internetes forrásokon kizárólag a külső honlapok és internetes források kezelőinek felelőssége. Ezek a források az alábbiak:

 • A fő szállító honlapja, ahova át lesznek irányítva, amikor a szállításra kívánnak lépni,
 • a honlapra linkelt bármely harmadik fél honlapja vagy külső internetes forrás, pl. harmadik fél sütiszolgáltató, mely a Sütikezelési Alapelvekben meg van jelölve a honlapon.

 

Az Antalis nem Adatkezelő, mivel nem ellenőrzi a Felhasználók által külső honlapokon vagy internetes forrásokon közvetlenül megadott személyes adatait és semmilyen módon nem tudja garantálni a Felhasználók által ilyen módon küldött adatokat. A Felhasználó ismerni köteles a külső honlapokon és internetes forrásokon elérhető Adatkezelési Alapelveket.

Irányadó jog

Az Általános Felhasználói feltételek tekintetében az irányadó törvények Magyarország törvényei. Jogi kérdésekben az Antalis bejegyzett székhelyén illetékes bíróság jogosult eljárni minden jogi véleménykülönbség vagy vita esetén, amennyiben arról egyéb jogszabály máshogy nem rendelkezik.

Kérdések

Kérjük küldjön üzenetet az erteskesites@antalis.com e-mail címre vagy kattintson a honlap Kapcsolatifelvétel gombjára az alábbi esetekben:

 • A honlapon megjelenített termékekkel kapcsolatos kérdések és információk
 • A honlapra való belépés vagy a honlapon való navigáció nehézségei
 • A honlapon tapasztalható bármilyen nem megfelelő vagy törvénytelen tevékenység esetében.

 

2023. február