Az Antalis és az európai REACH szabályozás

Az 1907/2006 Európai Szabályozás a Veszélyes anyagok tárolásáról, osztályozásáról, jogosultságáról és korlátozásáról (REACH) 2007. június 1-jén lépett hatályba. A szabályozás teljesítése számos szakaszból áll és a törvényi előírások a termékek természete és az európai piacra kerülő mennyiség függvényében változnak.

Reach2.jpg

 

picto-pdf.jpg

Az Antalist, mint kereskedőt, a REACH szerint nem terheli előzetes regisztrációs kötelezettség.

Az Antalis ugyanakkor természetesen szorosan együttműködik szállítóival annak biztosítása érdekében, hogy ők is – és beszállítóik is – teljesítsék az általuk felhasznált kémiai anyagokra vonatkozó szükséges formalitásokat és ez a jövőben sem lesz másként.

A REACH szabályozás tájékoztatási kötelezettséget is magába foglal bizonyos termékekre vonatkozóan, melyek „Kiemelt aggodalomra okot adó anyagot” (SVHC)* tartalmaznak, 0,1%m/m koncentrációt meghaladó mértékben.

Jelenlegi tudásunk szerint és a szállítóink által rendelkezésünkre bocsátott információk alapján az Antalis termékeinek csak egy nagyon kis csoportja tartalmaz ilyen anyagokat. Ezen termékek listáját és minden szükséges részletet kérésre rendelkezésre bocsátunk és folyamatosan frissítjük a szállítóktól kapott információk alapján.

Értékesítőink szívesen állnak rendelkezésre a témával kapcsolatos bármilyen felmerülő kérdés megválaszolásában!

 

* A kiemelt aggodalomra okot adó anyagok (SVHC), a REACH szerint (XIV Melléklet): Rákkeltő anyagok, mutációt okozó anyagok vagy szaporodást gátló anyagok (CRM 1 vagy 2 kategória), tartós, halmozódó és mérgező (PBT) vagy nagyon tartós és nagymértékben halmozódó (vPvB) anyagok, vagy melyekkel kapcsolatban bizonyíthatóan hasonló gyanú merült fel.

 

Nyomtatható verzió:  Kattintson ide!